Språk:
Dina kreditkortsuppgifter och personliga information är säkra.
Efterlevnad: Validerad
Företag: AUTO EUROPE Giltigt:11/19/18
Enligt de uppgifter som lämnats av AUTO EUROPE om dess policys, rutiner och tekniska system som lagrar och/eller överför kortdata har AUTO EUROPE utfört det som krävs för validering av efterlevnad av PCI DSS.

Friskrivninggsklausul: Trustwave Holdings, Inc. intygar eller garanterar inte att AUTO EUROPE system är säkert från interna eller externa intrång eller huruvida det finns risk för att kortinnehavaren utsätts för kriminella handlingar. Trustwave Holdings, Inc. intygar eller garanterar inte på något sätt detta företags aktiviteter eller verksamhet. Var vänlig kontakta företaget som visar sigillet om du har frågor om deras produkter, tjänster eller kundsupport.
© 2018 Trustwave • Ph: 877-262-4766 • (312-873-7500 outside U.S. or Canada) • info@trustwave.com